Duchowość

Asceza

Modlitwa i wygodne życie nie mogą iść w parze.
(św. Teresa od Jezusa, Droga doskonałości, 4, 2)


Nie zawsze literatura i sztuka potrafiły przekazać prawdę o naszym życiu, szczególnie w jego wymiarze ascetycznym, tak ekscytującym dla publiczności. To czym chciałybyśmy same się podzielić jest bardzo proste: asceza jest treścią miłości, tak jak prawda i przebaczenie – bez nich nie ma prawdziwej miłości. Wiedzą o tym ci którzy kochają: matka wstająca w nocy do płaczącego dziecka, małżonkowie odbudowujący swoją relację po kryzysie… i karmelitanka bosa zrywająca się co rano na modlitwę. Nasze życie jest relacją z ŻYWYM Jezusem, przygodą miłości w której każdy dzień jest jedyny i niepowtarzalny.
Na początku karmelitańskiej drogi duchowej osoba zazwyczaj doświadcza w sobie lęku i oporu wobec ascezy. W tym okresie formy ascezy zbyt trudne i nieczytelne mogą okazać się dodatkowym utrudnieniem. Jeżeli jednak osoba realistycznie podchodzi do siebie i rzeczywistości (jak mówimy „jest trzeźwa”) i otrzyma podstawową pomoc oraz informację ze strony wspólnoty nie zatrzyma się na tym etapie. Stopniowo odkryje, że prawdziwa miłość wymaga realnej ofiary a nawet zasmakuje w dobrej ascezie.
Dla bardziej wytrwałych czytelników zamieszczamy jeszcze poniżej trochę o tym co mówią o ascezie dokumenty Kościoła:
Należy także odkryć na nowo praktyki ascetyczne, typowe dla duchowej tradycji Kościoła i danego Instytutu. Praktyki te były i nadal są bardzo skuteczną pomocą w dążeniu do prawdziwej świętości. Asceza – przez to, że pomaga opanować i korygować skłonności ludzkiej natury zranionej przez grzech – jest niezbędnie potrzebna osobie konsekrowanej, aby mogła ona dochować wierności swemu powołaniu i iść za Jezusem drogą Krzyża (posynodalna adhortacja Vita Consecrata, pkt. 38: „Modlitwa i asceza: duchowe zmaganie”).

[…] mniszki klauzurowe oddają się przede wszystkim modlitwie, ascezie i gorliwej trosce o rozwój życia duchowego (Vita Consecrata, pkt.59: „Mniszki klauzurowe”).


Zwracając się do klasztorów o starożytnej tradycji monastycznej, Ojciec Święty Jan Paweł II nie wahał się mówić i zachęcać wprost do nierezygnowania z tradycyjnych praktyk ascetycznych takich jak: post, dyscyplina a nawet włosiennica. Daleki był od zawężania „gorliwej pokuty” do wymiaru wyłącznie duchowego. Jan Paweł II pisał:
Święta Matka, która sama gotowa była „tysiąc razy życie oddać dla uratowania i zbawienia jednej duszy” (D 1,2), pragnie, by jej córki dobrowolnie zgadzały się znosić utrapienia, by Pan „ochraniał Kościół”, i aby ku temu celowi zwracały swoją gorliwość. Tak się do nich zwraca: „Jeśli nie będziecie podejmować modlitw, wysiłków, umartwień, postów dla tego celu, o którym mówiłam (…), bądźcie pewne, że nie spełnicie tego zadania, dla którego Pan zgromadził was na tym miejscu” (D 3,10) (Jan Paweł II, List z okazji 400-lecia śmierci św. Matki Teresy od Jezusa Virtutis exemplum, 14 października 1981).

W liście skierowanym bezpośrednio do Karmelitanek Bosych z okazji 400-lecia śmierci św. Matki Teresy od Jezusa (31 maja 1982 r.), Ojciec Święty przypomniał, że Sobór Watykański II potwierdził słuszność istnienia w Kościele zakonów całkowicie oddanych kontemplacji. Przypomniał, że są one użyteczne dla Kościoła dzięki tajemniczej płodności apostolskiej wówczas gdy w odosobnieniu i milczeniu, w ustawicznej modlitwie i gorliwej pokucie, zajmują się jedynie Bogiem i zachęcał karmelitanki bose na całym świecie:
Odnośnie „gorliwej pokuty”, którą Sobór uważa – na równi z modlitwą – za integralną cechę życia kontemplacyjnego – czymś więcej jeszcze niż Soborowe zachęty, są dla was życie i Konstytucje Świętej, które mówią o ważności, owszem, o absolutnej konieczności tych dwu praktyk (czyli modlitwy i gorliwej pokuty). Dlatego nie byłaby po linii Soboru ani charyzmatu świętej Matki taka odnowa, która osłabiłaby pokutę, a ofiarę z siebie uczyniła mniej wspaniałomyślną, mniej radosną, mniej całkowitą (Virtutis exemplum, pkt. 3).

W rzeczywistości wierność praktyce pokuty sprzyja też miłości siostrzanej, oderwaniu od wszystkiego i pokorze (Virtutis exemplum, pkt. 5).

BOSO W SIECI

Czyli kronika on line

BAJKI I FRASZKI

Tylko dla małych

WIRTUALNA WYCIECZKA

Zapraszamy na wirtualną wycieczkę
Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
65 0.083195924758911