Duchowość

"Słowo" w Biblii

NOWY TESTAMENT

 

 

Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym SŁOWEM, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4, 4).

 

Każdego więc, kto tych SŁÓW moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale (Mt 7, 24).

 

(…) setnik odpowiedział: „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko SŁOWO, a mój sługa odzyska zdrowie” (Mt 8, 8).

 

Niebo i ziemia przeminą, ale MOJE SŁOWA nie przeminą (Mt 24, 35).

 

(…) zasiani na ziemię żyzną są ci, którzy słuchają SŁOWA, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny (Mk 4, 20).

 

Kto się bowiem MNIE i SŁÓW MOICH zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów (Łk 9, 26).

 

[Jezus] rzekł: „Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają SŁOWA BOŻEGO i [go] przestrzegają” (Łk 11, 28).

 

Na początku było SŁOWO,

a SŁOWO było u Boga,

i Bogiem było SŁOWO.

Ono było na początku u Boga.

Wszystko przez Nie się stało,

SŁOWO a bez Niego nic się nie stało,

co się stało

(J 1,1-3).

 

A SŁOWO stało się ciałem

i zamieszkało wśród nas.

I oglądaliśmy Jego chwałę,

chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,

pełen łaski i prawdy

(J 1, 14).

 

Na świecie było SŁOWO,

a świat stał się przez Nie,

lecz świat Go nie poznał.

Przyszło do swojej własności,

a swoi Go nie przyjęli.

Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,

dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi

(J 1, 10-12).

 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: kto słucha SŁOWA MEGO i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia (J 5, 24).

 

Odpowiedział Mu Szymon Piotr: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz SŁOWA ŻYCIA WIECZNEGO (J 6, 68).

 

Jeżeli ktoś słyszy SŁOWA MOJE, ale ich nie zachowuje, to Ja go nie potępię. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat potępić, ale by świat zbawić. Kto Mną gardzi i nie przyjmuje SŁÓW MOICH, ten ma swego sędziego: SŁOWO, które wygłosiłem, ono będzie go sądzić w dniu ostatecznym (J 12, 47-48).

 

Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? SŁÓW tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł (J 14, 10).

 

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki SŁOWU, które wypowiedziałem do was (J 15, 1-3).

 

Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a SŁOWA MOJE w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni (J 15, 7).

 

Pamiętajcie o SŁOWIE, które do was powiedziałem: „Sługa nie jest większy od swego pana”. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli MOJE SŁOWO zachowali, to i wasze będą zachowywać (J 15, 20).

 

Ze swej woli Bóg zrodził nas przez SŁOWO PRAWDY, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń (Jk 1,18).

 

Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was SŁOWO, które ma moc zbawić dusze wasze (Jk 1,21).

 

Jesteście ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki SŁOWU BOGA, które jest żywe i trwa (1 P 1,23).

 

 

 

STARY TESTAMENT

 

SŁOWO jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić

(Pwt 30, 14).

 

Ilekroć otrzymywałem Twoje SŁOWA, pochłaniałem je,

a Twoje SŁOWO stawało się dla mnie rozkoszą

i radością serca mego.

Bo imię Twoje zostało wezwane nade mną,

Panie, Boże Zastępów !

(Jr 15,16).

 

Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg

spadają z nieba

i tam nie powracają,

dopóki nie nawodnią ziemi,

nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju,

tak iż wydaje nasienie dla siewcy

I chleb dla jedzącego,

tak SŁOWO, które wychodzi z ust moich,

nie wraca do mnie bezowocne,

zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem,

i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa

(Iz 55, 10).

 

Choćby ci dał Pan chleb ucisku i wodę utrapienia, twój Nauczyciel już nie odstąpi, ale oczy twoje patrzeć będą na twego Mistrza. Twoje uszy usłyszą SŁOWA rozlegające się za tobą: , gdybyś zboczył na prawo lub na lewo (Iz 30, 20-21).

BOSO W SIECI

Czyli kronika on line

BAJKI I FRASZKI

Tylko dla małych

WIRTUALNA WYCIECZKA

Zapraszamy na wirtualną wycieczkę
Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
65 0.082092046737671